Stichting Gift4achild is een non-profit organisatie die als doel heeft gesteld het – op basis van Bijbelse waarden en principes – ondersteunen van projecten gericht op het welzijn van kinderen, alleenstaande moeders en ouderen in diverse landen, waaronder Suriname, Togo en Indonesië.
Wij zien kinderen graag opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde kunnen ervaren en dit weer door kunnen geven aan volgende generaties. We luisteren naar de kinderen, alleenstaande moeders en ouderen en willen voorzien in hun behoefte. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van fondsen, donaties, giften om de projecten te kunnen financieren. In samenwerking met sponsors en vrijwilligers willen we verantwoordelijkheid nemen en trachten wij een bijdrage te leveren in het lenigen van nood zoals het beschikbaar stellen van schoolartikelen, computers en voedselpakketten. Om dit werk voort te zetten, zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers!

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris die bereid is om de volgende taken op zich te nemen ter ondersteuning van de stichting :
▪ het 1x per jaar opstellen en versturen van kwitanties [periode januari / februari]
▪ het beheren van het email account info@gift4achild.nl
▪ het voorbereiden / ondersteunen van verkoop op vrij-/ rommelmarkten
▪ het behandelen van sponsoraanvragen
▪ het opstellen van het Beleidsplan [het Beleidsplan is voor een periode van 3 jaar]
▪ het opstellen het Jaarverslag
▪ het in acht houden van alles wat betreft privacy wetgeving.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de organisatie van gedoneerde goederen / spullen, waaronder :
– het plannen van de ontvangst
– het sorteren in de opslagruimte [verkoop vrijmarkt of verzending naar projecten]
– het helpen bij de verkoop op de vrijmarkten

Ben jij degene die onze stichting tot steun en zegen kunt zijn? Je hulp is op verschillende vlakken meer dan welkom! Meld je dan aan via info@gift4achild.nl
Meer weten over ons werk, bezoek onze website : www.gift4achild.nl
We kijken uit naar je aanmelding!

Hartelijke groet,
namens het bestuur en alle vrijwilligers van Stichting Gift4achild,
Lilian Moti
voorzitter