De evangelische gemeente Huis des Heren in Nickerie (Suriname) is een relatief jonge gemeente van circa 150 gemeenteleden. De gemeente staat in een omgeving waar sprake is van grote armoede en verwaarlozing. Daarbij is regelmatig sprake van huiselijk geweld. De gemeente richt zich op de ouderen, op alleenstaande moeders en op de kinderen. De gemeente geeft de kinderen een veilige plek en geeft opvang en verzorging van alleenstaande vrouwen met de kinderen. De alleenstaande ouderen worden opgevangen en ondersteund waar mogelijk. Stichting gift4achild ondersteunt de gemeente vanuit Nederlands sinds 2010. In de jaren tot nu zijn er diverse zendingen van kinderspullen, schoolmaterialen, computers, levensmiddelen en financiële middelen verstuurd. De stichting heeft diverse keren de gemeente bezocht en daarin de gemeente geholpen met het organiseren van kinderdagen, koken en Bijbelstudie. Tijdens dit bezoek aan de gemeente was het altijd weer een leerzame tijd om de kinderen te leren kennen en te zien hoe de kinderen leven.
Stichting Gift4aChild
ADRES:

Snellemanstraat 25a, 3035 WK Rotterdam, Nederland
Telefoon:+31 0682174697 / +31 0104669769
Email: info@gift4achild.nl

BANKGEGEVENS:

IBAN: NL89 INGB 0007 2313 20
KvK: 64812146
RSIN: 855863249

© Copyright 2016 Gift4aChild Nederland